Kochajmy Jurę- Pokażmy Rajce

„Kochajmy Jurę- Pokażmy Rajce”

UM i G w Żarkach serdecznie zaprasza w dniu 22 listopada o godz. 14.00 do Przewodziszowic na podsumowanie realizacji projektu „Kochajmy Jurę – Pokażmy Rajce”.

Szlak Rajce to trakt oznaczony brązowym kolorem, który prowadzi do najważniejszych skałek w okolicach Przewodziszowic: Ostańca Przy Brzozie, Skały Strażnica (kiedyś znajdowała się tu warownia, wybudowana przez Kazimierza Wielkiego), Skały Studnia z unikatową studnią wyżłobioną w ostańcu skalnym, o głębokości ok. 10 m, Ostańca Rajce – jednego z najwyższych i najbardziej urokliwych w powiecie myszkowskim. Udostępnienia tego nowego szlaku dokonała nieformalna grupa „Przyjaciele Jury” z Przewodziszowic, w ramach projektu „ECO-LOKALNIE” realizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Członkowie grupy wytyczyli szlak oraz wykonali prace związane odsłonięciem skał i zabezpieczeniem ostańców.

Zbiórka uczestników w Przwodziszowicach przy placu zabaw. W programie: informacja o projekcje, przykręcenie pamiątkowej tablicy, wędrówka szlakiem Rajce.
Wstęp wolny.

Żrodło turystykazarki.pl

Jura- „Czyste skały 2015”

„Jura- „Czyste skały 2015”

Związek Gmin Jurajskich pod hasłem „Czyste Skały 2015”, sukcesywnie oczyszcza wapienne ostańce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Niepożądane graffiti usuwane są z jurajskich ostańców metodą piaskowania. Metoda jest nieszkodliwa dla środowiska. To tylko sprzężone powietrze i piasek oraz ewentualnie woda, aby zmniejszyć do minimum efekt zapylenia

Piaskowanie szybko i skutecznie usuwa napisy ze skał wapiennych. Lista miejsc, gdzie walka z graffiti stanowi problem jest długa. Tym razem blask odzyskały Skałki Niegowonickie – Wzgórze Kromołowiec,  Okiennik Wielki w Piasecznie, Skały Miłości – ostaniec znany jako symboli Mstowa. Godnym ubolewania faktem jest to, że na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pozostało jeszcze wiele ostańców i skał zniszczonych napisami, robionymi przez wandali. Dlatego akcja przywracania blasku tym pięknym miejscom będzie kontynuowana.

Kopalnia na Jurze?

Kopalnia na Jurze?

Kopalnię cynku i ołowiu na Jurze, chce budować kanadyjska firma Rathdowney. W ciągu ostatnich lat wykonano tu aż 3800 odwiertów, by dokładnie zbadać złoża. Chociaż firma Rathdowney zastrzega, że niczego nie zrobi bez społecznego przyzwolenia, to wciąż prowadzi kolejne badania złóż, a mieszkańcy twierdzą, ze nie są dość dobrze informowani o tych planach. Obawiają się zanieczyszczenia, czerpiącej profity z turystyki, Jury.

Sytuacja niepokoi władze Zawiercia, Poręby, Łaz i Ogrodzieńca, bo właśnie te gminy są brane pod uwagę, jako lokalizacja kopalni.

Władze wszystkich czterech gmin zgodnie zapowiedziały, że decyzję w sprawie zgody na budowę kopalni będą musieli podjąć mieszkańcy podczas referendum. Przedsiębiorcy wyrażali natomiast niepokój związany z zagrożeniami dla środowiska, jak i dla rozwoju turystyki. Problemem będzie zanieczyszczona związkami ołowiu woda odpompowywana z kopalni, która może zatruć ujęcia wody pitnej dla w/w gmin.

Badania na terenie powiatu zawierciańskiego oraz olkuskiego rozpoczęły się w lipcu 2010 roku. Poszukiwania geologiczne prowadzone są na trzech wydzielonych obszarach: Zawiercia, Rokitna Szlacheckiego (gmina Łazy) oraz Chechła. W znacznej mierze projekt obejmuje tereny wiejskie. Największym ośrodkiem miejskim na terenie projektu jest Zawiercie. Według danych podanych przez firmę Rathdowney na tych obszarach znajduje się około 1,35 mln ton cynku oraz 364 mln kg ołowiu.

Źródło: Paulina Musialska Dziennik Zachodni 12 listopada 2015

Myszków – Święto Niepodległości Polski

Myszków – Święto Niepodległości Polski – 11 Listopada

Myszków – planowany przebieg uroczystości Święta Odrodzenia Polski w dniu 11 listopada 2015 roku. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Myszkowa do wzięcia udziału w obchodach tego ważnego dla nas święta.

myszków

źródło MDK Myszków

 

Budżet Partycypacyjny

Myszków-Budżet Partycypacyjny

W tym roku wdrażany jest w naszym mieście Budżet Partycypacyjny. Mieszkańcy Myszkowa po raz pierwszy będą współdecydować, na co przeznaczyć po 100 000 zł z budżetu miasta w 2016 roku dla każdej z 9 dzielnic.. Pod glosowanie podanych zostanie 29 z 32 zgłoszonych propozycji. http://www.miastomyszkow.pl/strona-442-informacja_z_weryfikacji_wnioskow_do.html

 

Aby omówić złożone wnioski, przeprowadzone zostaną spotkania mieszkańców z Burmistrzem Miasta wg poniższego harmonogramu:

myszków - budżet partycypacyjny

 

  1. CENTRUM – 12 listopada (czwartek) godz. 1800, Miejski Dom Kultury w Myszkowie ul. 3 Maja 15
  2. POHULANKA – 16 listopada (poniedziałek) godz. 1800, Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Myszkowie ul. Jaworznicka 34
  3. CISZÓWKA – 17 listopada (wtorek) godz. 1800, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie ul. Jedwabna 93
  4. MIJACZÓW – 19 listopada (czwartek) godz. 1800, Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Myszkowie ul. Leśna 1
  5. BĘDUSZ – 23 listopada (poniedziałek) godz. 1800, remiza OSP Będusz ul. Wyzwolenia 34
  6. NOWA WIEŚ – 24 listopada (wtorek) godz. 1800, remiza OSP Nowa Wieś ul. Nowowiejska 2
  7. PODLAS – 26 listopada (czwartek) godz. 1800, Środowiskowy Dom Samopomocy Myszków ul. Gałczyńskiego 6 i 7
  8. MRZYGŁÓD – 30 listopada (poniedziałek) godz. 1800, remiza OSP Mrzygłód ul. Rynek 18
  9. MRZYGŁÓDKA – 1 grudnia (wtorek) godz. 1800, remiza OSP Mrzygłódka ul. Pogodna 4

Głosowania nad wyborem wniosków do realizacji w 2016 roku odbędą się jednocześnie w 8 dzielnicach, 8 grudnia (wtorek) w godzinach od 7.30 – 18.00 w miejscach, w których odbywają się spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.miastomyszkow.pl/strona-428-budzet_partycypacyjny.html